محمودوند با اشاره به برگزاری دوره آموزشی فقه بازار برای اصناف خرم آباد گفت: بر اساس قوانین صنفی مصوب، آموزش فقه بازار در زمان اخذ پروانه کسب اجباری است.


سعید محمودوند در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت:موضوع اجرای فقه بازار با  جدیت از طرف حوزه بسیج اصناف خرم آباد دنبال می شود چراکه یکی از مطالبات اصلی بسیج اصناف برگزاری دوره فقه بازار در مجموعه اصناف است.

وی افزود: بر اساس قوانین صنفی مصوب،  آموزش فقه بازار در زمان اخذ پروانه کسب اجباری بوده و اتاق اصناف موظف به اجرای آن با همکاری حوزه اصناف است.

مسئول بسیج اصناف عنوان کرد: با همکاری اتاق اصناف شهرستان می توان در جهت ترویج معامله و کسب و کار  با رعایت مسائل شرعی در شهر گام‌های موثری برداشت.