مدیرکل اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌های کشور گفت: اشتغال در زندان مساله‌ای ضروری و به عنوان یک برنامه مهم در کاهش آسیب بوده که بایستی مبتنی بر نیاز بازار و دستمزد محور باشد.

به گزارش خبرافلاک؛به نقل از روابط عمومی زندان های لرستان ، “حمیدرضا سلیمانی فارسانی” در نشست تخصصی کارگروه اشتغال و حرفه آموزی با قدردانی از اقدامات حوزه اشتغال در زندانهای استان لرستان اظهار داشت: برای توانمندسازی مددجویان و جهت تحقق اشتغال ۸۰ درصدی پایدار و مولد که جزو اولویت های مورد تاکید ریاست محترم سازمان زندان ها می باشد، همه ما وظیفه داریم برای تحقق این اولویت به صورت جهادی و با تمام توان تلاش نماییم. 
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های شهرک صنعتی ، کارآفرینان، گروه های جهادی، خیرین و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه اشتغال در زندان ها افزود: با اهتمام به این مقوله و مهارت آموزی هدفمند و مبتنی بر اقتضائات بازار علاوه بر توانمندسازی مددجویان ، باید به معیشت خانواده های آسیب پذیر آنان کمک نماییم.  
داریوش شاهون وند دادستان مرکز استان لرستان نیز در این نشست ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در راستای باز اجتماعی کردن مددجویان به خصوص حوزه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اظهار داشت: اشتغال زندانیان امری مهم و باعث کاهش جرم بوده و با ایجاد درآمد و کمک به معیشت زندگی برای خانواده زندانیان می تواند رضایت شکات را به همراه داشته باشد.

بنابر این گزارش سلیمانی مدیرکل اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندانهای کشور به همراه مدیرکل و جمعی از مسئولین زندان های استان از کارگاههای اشتغال و حرفه آموزی زندانهای استان و بنیاد تعاون زندانیان بازدید کردند، و نقاط ضعف و قوت مورد ارزیابی قرار دادند.

انتهای پیام/