استاندار لرستان در بازدید از مجتمع بزرگ کشت و صنعت لرستان گفت: ما مدافع حقوق مردم و تضمین کننده امنیت سرمایه گذار هستیم.

به گزارش خبرافلاک؛ استاندار لرستان به منظور بررسی وضعیت مجتمع کشت و صنعت لرستان از این مجموعه بازدید کرد.

وی هدف از این بازدید را بررسی وضع موجود و پیگیری مشکلات مجتمع و تلاش در جهت حل آنها عنوان کرد.

زیویار با اشاره به اقدام ارزشمند آقای عرب نژاد بعنوان سرمایه گذار در استان لرستان گفت: این سرمایه گذار در استانی سرمایه گذاری کرده که به طبع مردم آن برای خودشان حق آب و گل قائل هستند و سرمایه‌گذار نیز به این قضیه وقوف کامل داشته و در تعهدات خود از ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروهای بومی که جزء اهداف اصلی بوده ،نام برده گ‌اند که امیدواریم در چشم‌اندازی که مدنظر آنهاست این موضوع تحقق پیدا کند.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم از طریق مسئولین اظهار داشت: ما مدافع حقوق مردم و همچنین تضمین کننده امنیت سرمایه گذار هستیم و لازم است پیگیری تعهدات با فرمانداران ،ائمه جمعه و مسئولین باشد چون ما در مقابل هر دو طرف مسئولیم.

زیویار افزود: در این مورد نباید صرفاً یک نگاه سرمایه گذاری داشت. اگر در شرایط فعلی سرمایه‌گذار کار را رها کند چیزی عاید مردم نخواهد شد.

وی بر ضرورت رسیدگی به وضعیت حقوقی کارگران مجتمع تاکید کرد وآن را عامل رضایتمندی و رغبت به کار برشمرد.

 استاندار لرستان همچنین بر ضرورت استفاده از افراد تحصیل کرده بومی در کادر تخصصی مجتمع تاکید کرد و گفت: به جای آنکه صرفاً از افراد بومی به عنوان کارگر ساده استفاده شود از نیروهای تحصیل کرده نیز به عنوان کادر تخصصی استفاده شود که این موضوع می تواند در توسعه و آرامش بیشتر مجموعه کارساز شود.

انتهای پیام/