خانواده آدرینا فرهادی کودک دوساله خرم آبادی با اهدای اعضای بدن فرزندشان به هشت بیمار جان دوباره بخشیدند.

به گزارش خبرافلاک؛ خانواده آدرینا فرهادی که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدای اعضای بدن دختر خود موافقت کرده و به هشت بیمار نیازمند جانی دوباره بخشیدند.
پیش از این نیز خانواده مهدی بیرانوندی نوجوان خرم آبادی با اهدای اعضای بدن فرزند مرگ مغزی شده شان، جان دوباره به بیماران نیازمند به پیوند اعضا بخشیدند.

انتهای پیام/