اردوغان که خواب امپراتوری عثمانی را در سر می پروراند، در کنار شوم ترین رژیم زمانه(اسرائیل غاصب) نقشه های خطرناکی برای ایران و‌ قفقاز بزرگ طراحی کرده است.


جنگ قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، طراحی بسیار هوشمندانه و خطرناکی برای کل قفقاز و آسیای جنوب غربی بود که پیامد ژئوپولیتیکی آن می تواند اتصال ترکیه و جمهوری آذربایجان از طریق نخجوان به یکدیگر و تحرک و تحریک بیشتر در مرزهای ایران توسط رژیم صهیونیستی و برهم زدن موازنه قدرت باشد.
نتیجه خطرناک دیگر این جنگ ایجاد کریدوری از لیبی به سوریه، و از آنجا به جمهوری آذربایجان و سپس افغانستان برای انتقال راحتر خطرناکترین تروریست های آموزش دیده است.
اردوغان که خواب امپراتوری عثمانی را در سر می پروراند، در کنار شوم ترین رژیم زمانه(اسرائیل غاصب) نقشه های خطرناکی را برای ایران و‌ قفقاز بزرگ طراحی کرده اند که بسیار فراتر از درگیری ساده جمهوری آذربایجان و ارمنستان است.
حرکت روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران هر چند با تاخیر انجام شد ولی بسیار بجا، سنجیده و امید بخش است.
ایران هرگز نباید اجازه تسلط جمهوری آذربایجان بر استان جنوبی ارمنستان(سیونیک) که بین قره باغ و نخجوان است را بدهد.
به نظر می رسد راه مناسب برای جمهوری اسلامی ایران تقویت ارتش ارمنستان و کمک فوری به آنها برای برگشت به مرزهای دو سال پیش باشد، جمهوری اسلامی ایران تا می تواند نباید بطور مستقیم در جنگی وارد شود که طراحان پشت صحنه اش رژیم اشغالگر قدس و پان ترک های اردوغانی هستند.

انتهای پیام/

  • نویسنده : دکتر رضا سپهوند؛عضو هیات علمی دانشگاه لرستان