عاشقان و دلدادگان حسینی(ع) که به دلیل شرایط کرونا نتوانستند مانند سال گذشته در خیل عظیم پیاده روی اربعین شرکت کنند به صورت نمادین فاصله بین حرم زیدابن علی(ع) تا امام زاده عبدالله (ع)خرم آباد را طی طریق نمودند.

آهِ حسرت تو سینمه و ●♪♫
میباره چشام به پای غمت ●♪♫
این غم کم نیست ●♪♫
لیاقتشو ندارم آقا! بیام حرمت ●♪♫

جاده به جاده پای پیاده ●♪♫
جا موندم اما زائر زیاده… ●♪♫