استادیار تاریخ اسلام دانشگاه لرستان می‌گوید: امام حسن بن علی(ع) سخاوتمندانه از یتیمان، فقرا، ناتوانان و بیچارگان دستگیری می‌کرد و بارها اموالش را به نیازمندان و مستضعفان بخشید.

به گزارش خبرافلاک به نقل از ایسنا مجتبی گراوند ضمن اشاره به سالروز شهادت امام دوم شیعیان، اظهار کرد: سیره نظری و عملی امام حسن بن علی(ع) مشحون از مواسات و همدلی با مردم است.

وی ادامه داد: آن حضرت(ع)  به کریم اهل بیت(ع) مشهور بود زیرا پرورش یافته مکتب نورانی نبوّت و ولایت بود.

گرواند یادآور شد: در متون تاریخی درباره مواسات و اخلاق کریمانه امام حسن مجتبی(ع) مطالب زیادی نقل شده است. از صفات جوانمردان مواسات و همدلی با مردم، سفره نهادن و طعام دادن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان گفت افزود: امام حسن(ع) با مستمندان و نیازمندان بر سر یک سفره می‌نشست؛ آنان را به میهمانی دعوت می‌کرد و با همدلی و همزبانی به آنان هدیه و پوشاک می‌داد. در برخی فتوّت نامه‌ها دلالت‌هایی چون عدالت و انصاف را با تشبیهاتی به رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) و دیگر امامان شیعه علیهم السلام نسبت داده‌اند.

وی گفت: از جمله میزان ترازو را به حضرت محمد(ص)، شاهین آن را به حضرت علی(ع) و کفه‌ی راست آن را به امام حسن مجتبی(ع) و کفه‌ی چپ آن را به امام حسین(ع) نسبت داده‌اند.

گراوند با بیان اینکه سخنانی از امام حسن مجتبی(ع) در باب مروّت و جوانمردی روایت شده است، تصریح کرد: مواردی همچون عفت، خویشتن‌داری، پای‌بندی به عهد و پیمان، بخشش در حال توانگری و درویشی، نرمی در برخورد با زیردستان، تعهد و وجدان کاری، ادای حقوق، اطعام نیازمندان، دوست داشتن و مهرورزی به مردم را از مصادیق جوانمردی می‌داند که در این زمینه رسول خدا(ص) و امامان بزرگوار(ع) شیعه اثنی عشری در نظر و عمل آراسته به ارکان جوانمردی و در خط مقدم بوده‌اند.

وی بیان کرد: امام حسن بن علی(ع) سخاوتمندانه از یتیمان، فقرا، ناتوانان و بیچارگان دستگیری می‌کرد و بارها اموالش را به نیازمندان و مستضعفان بخشید. آن امام بزرگوار هیچ گاه سائلی را رد نکرد که این مسئله حکایت بر خوی کریمانه و اخلاق نیکوی آن حضرت دارد؛ لذا سیره نظری و عملی امام حسن مجتبی(ع) سرشار از مواسات و همدلی با مردم است.

انتهای پیام/