به گزارش خبرافلاک پویش سراسری همکلاسی مهربان با توزیع ۱۰۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان کم برخوردار مناطق محروم و حاشیه شهر برگزار شد.

به گزارش خبرافلاک پویش سراسری همکلاسی مهربان با توزیع ۱۰۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان کم برخوردار مناطق محروم و حاشیه شهر برگزار شد.