نورالحسینی،مسئول بسیج طلاب سپاه لرستان گفت:توسط طلاب بسیجی و با کمک خیرین بیش از ۴۰۰۰ بسته معیشتی و غذایی در بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع شد.

سید مجتبی نورالحسینی،در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به فعالیت های چشم گیر طلاب خواهر و برادر در امر مقابله با کرونا ظهار داشت:توسط طلاب بسیجی و با کمک خیرین  بیش از ۴۰۰۰ بسته معیشتی و غذایی در بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع شده است.

وی افزود: ۶۰ نفر از طلاب بسیجی در قالب طرح شهید سلیمانی با کادر درمان همکاری دارند و اکنون ۱۷ نفر از طلاب در زمینه واکسیناسیون عمومی مشارکت دارند.

مسئول بسیج طلاب سپاه لرستان با اشاره به تجلیل از خدمات ۳۰ نفر از کادر درمان در ایام سخت کرونا عنوان کرد: به همت روحانیون  از ۲۸۴ خانواده شامل ۱۵بیمار کرونایی، ۱۳۸بیمار عادی و ۱۳۱ خانواده متوفیان سرکشی شده است.