دست به دست شدن پست‌های مدیریتی به شکل موروثی در واقع نوعی سیستم تاراج و آفتی بر پیکر نحیف نظام اجرایی استان لرستان است.

به گزارش خبرافلاک دولت جوان، انقلابی مجموعه است از صدها مدیر موثر و تعیین کننده که همه این رده ها می تواند میزبان جوانان مومن و انقلابی باشد که در تصمیم سازی ها ، تصمیم گیری ها و اجرا حضور داشته باشند و علاج مشکلات کشور باشند.

اطمینان و اعتقاد به جوانان مطمئناً حل مشکلات را در مدت زمان معقولی به دنبال خواهد داشت و زمینه تحقق آرمان ها خواهد بود .

در بیانیه گام دوم انقلاب صریحا بیان شده است که مدیران جوان ، کارگزاران جوان ، اندیشمندان جوان و فعالان جوان در همه میدان های سیاسی اقتصادی و فرهنگی باید شانه های خود را زیر بار مسئولیت بدهند .

انتخاب استاندار ویژه ، جوان تازه نفس و انقلابی موضوعی است که نه تنها می تواند اعتماد آسیب دیده مردم را ترمیم کند بلکه در راستای شکل گیری انتظارات واقعی از دولت موثر است .

به کارگیری جوانان کاربست مافیای قدرت است و شناخت این مافیا قضیه فیثاغورث نیست که مدام سعی در اثبات کردنش داشته باشیم چون به وضوح در مدیریت اجرایی استان مشاهده می شود .

استفاده از ابزار سیاسی برای تغییرات اجتماعی و اقتصادی جواب نخواهد داد بهتر است به جای سیاسی کاری بنشانیم نهال که هوا تازه شود.

دست به دست شدن پست‌های مدیریتی به شکل خانوادگی در واقع نوعی سیستم تاراج و آفتی بر پیکر نحیف نظام اجرایی استان لرستان است.

اگر آقای رئیسی بخواهند افتخار تحقق بخشی به دولت اسلامی در گام دوم انقلاب را داشته باشند یکی از راه های آن اهتمام ویژه به شعار دولت جوان انقلابی است . این راهی است که اگر درست پیموده شود ضامن آبادانی کشور و حل مشکلات خواهد بود .

همانطور که نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان هم یادآور شدند که بازنشسته ها و نزدیک به بازنشستگی ها نباید خود را برای کسب پست‌های مدیریتی عرضه کنند ، ممانعت از این کار و تلاش برای روی کار آمدن قوای جوان و تازه نفس انقلابی و در کنار آن استفاده از تجارب و دستاوردهای مدیران بازنشسته روشی گام به گام برای رفتن به سوی قله های رفیع موفقیت و پیشرفت است .
زیاده خواهی و حرص و آز برخی مدیران برای تصدی مدیریت های جدید حقیقتا دردآوراست؛متاسفانه بعضی ها می خواهند اداره مملکت دچار مشکل بشود و دستور ولایت مبنی بر دولت جوان انقلابی بر زمین بماند اما فلان نخبه جوان و کارآمد در دولت نباشد .

انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور محترم همانطور که با پیشنهاد انتخاب استاندار ویژه رایحه خوش خدمت و امید را در استان لرستان زنده کردند ، با منصوب کردن جوانان انقلابی و کارآمد که دارای کارنامه مطلوب ، شفاف و مثبت در امور محوله و شاخص های تعریف شده دارند در راس مدیریت اجرایی لرستان ، گام موثری در تحول این استان ولایتمدار بردارند ‌.