معاون سیاسی،دفتر عقیدتی،سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به ضرورت همراهی و مشارکت مردم با دولت گفت:عملکرد بد برخی مسئولین، تبلیغ سو بیگانگان و ضد انقلاب موجب بی اعتمادی مردم شده است،مردم به مسئولین باید اعتماد کنند البته این اعتماد به تدریج حاصل می شود.

رسول سنایی راد در حاشیه نشست بصیرتی در حسینیه عاشقان ثارالله در گفت و گو با خبرافلاک اظهارداشت:دولت سیزدهم در کنار ظرفیت ها و فرصت های فراوان، چالش هایی دارد و همه باید ضمن واقع بینی، کمک کنند؛امروز دولت نیاز به همراهی و مشارکت مردم دارد.

وی با اشاره به ضرورت تسری پیدا کردن واقع بینی به توده مردم افزود:عملکرد بد برخی مسئولین، تبلیغ سو بیگانگان و ضد انقلاب موجب بی اعتمادی مردم شده است؛سرمایه اجتماعی با تکیه بر اعتماد و امید حاصل می شود مردم به مسئولین باید اعتماد کنند البته این اعتماد به تدریج رخ می دهد.

معاون سیاسی،دفتر عقیدتی،سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به شناخت دقیق رئیس جمهوری از گرانیگاه فساد عنوان کرد:مبارزه با فساد،حضور شخص رئیس جمهور در بین مردم،شنیدن و دیدن درد آن ها در جلب اعتماد و همراهی مردم موثر است.

سنایی راد تصریح کرد:راهبرد دشمن این است که دولت جدید به آسانی مستقر نشود و در صورت استقرار به راحتی کاری از پیش نبرد و دنبال فرسایش است همان طوری که تمام سرمایه رسانه ای را پای کار آوردند و موضوع کم آبی خوزستان را تعمیم دادند.

وی با اشاره به تعهد،پاکدستی، روحیه انقلابی، بازسازی های همراه با عقلانیت در ترکیب کابینه دولت خاطرنشان کرد:سهم خواهی برخی افراد، مطالبه های فراتر از دولت فعلی همچون حل مشکل گرانی و تورم در اسرع وقت، از چالش های پیش رو دولت جدید با میراث داری شرایط پیچیده به شمار می رود که نیازمند عنصر کارآمد انقلابی با برخورداری از انگیزه کار جهادی و اراده پولادین است.

سنایی راد با اشاره به چهار مرتبه ارسال پیغام آمریکایی ها برای برجام و همکاری بیش تر شرق با ایران بیان کرد: آن ها به دنبال مذاکره هستند اما ما می گوییم دولت باید مستقر شود، مذاکره یک ابزار و شرایط بده و بستان است امروز مجموعه ای از اتفاقات سطح قدرت ما را افزایش داده و زمان به نفع ماست.