دبیر اشراف فرماندهی سپاه لرستان گفت: در یازدهمین جشنواره مالک اشتربر اساس پارامترها و شاخص های تعیین شده و ارزیابی ۲۸کارگروه تخصصی، ۸۲ رده برتر در سطح سپاه استان تجلیل شدند.

علیرضا داداشی، در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره استانی مالک اشتر اظهار داشت: نتایج چهار دوره ارزیابی اشراف سالانه و دو دوره از حوزه های مقاومت بسیج احصا شده و برترین های هر رده به جشنواره معرفی می شوند.

وی با اشاره به تدابیر و نظرات فرمانده معظم کل قوا پیرامون اشراف فرماندهی افزود: پویایی،تحرک،پیش رفت و بالندگی رده های سپاه و بسیج یکی از اهداف عالی این جشنواره است.

دبیر اشراف فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان عنوان کرد:برجسته سازی الگوهای موفق در بسیج،تعمیق خلاقیت ها،ابتکارات و گسترش در پهنه سپاه های استان،تقویت حس رقابت پذیری در مجموعه ها و رده ها با اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و عملیاتی که همگی برگرفته از فرامین رهبر معظم انقلاب است از دیگر اهداف جشنواره به شمار می رود.

داداشی تصریح کرد:در این جشنواره بر اساس پارامترها و شاخص های تعیین شده و ارزیابی ۲۸کارگروه تخصصی، ۸۲ رده در سطح سپاه استان شامل معاونت های عمومی و تخصصی،قشری ،نواحی مقاومت،مدیریت،گردان های تخصصی سایبری، امام علی، کوثر،بیت المقدس،حوزه های مقاومت،کانون و پایگاه های قشری، واحدهای دانش آموزی، مهد های قرآنی و حلقات صالحین به عنوان رده های برتر و موفق منتخب شدند.

وی با اشاره به برتری نواحی مقاومت بسیج خرم آباد،پلدختر و عشایری در سطح سپاه استان خاطرنشان کرد: شش شاخص برای انتخاب معاونت ها و قشر، پنج شاخص برای ارزیابی نواحی، هشت حوزه و پایگاه اُسوه با رویکرد مسجد محوری، کاهش آسیب های اجتماعی مردم یاری و فرامین فرمانده معظم کل قوا و اجرای برنامه پیامد محوری،اثر بخشی برنامه ها،تعاملات درون و برون سازمانی،اجرای برنامه های اقتضایی، ابتکاری، کیفیت حلقات صالحین، میزان مهارت عمومی وآمادگی تاکتیکی و عملیاتی، معنویت، انگیره و خلاقیت گردان ها در نظر گرفته شده است.