فهیمی،کارشناس حقوق گفت:در مسیر تعلق گرفتن ارثیه به ورثه موانعی وجود دارد که موجب محروم شدن ورثه از ارث می شود.

به گزارش خبرافلاک توجه به عدم آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی و بروز برخی مشکلات در این رابطه، بر آن شدیم تا ساعاتی از هر هفته را با بیان سلسله مباحث دانش حقوقی از جانب کارشناسان حقوق و جزا در کنار شما باشیم، در پنجمین نشست با کارشناس حقوق با موضوع ارثیه همراه ما باشید.

سجاد فهیمی، در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت:ارث یکی از نهادهای حقوقی است و مطابق قانون مدنی ایران و بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی به موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.

وی افزود: تا زمانی که شخص در قید حیات است موضوع ارث مطرح نیست و ارثیه بعد از فوت تحقق می یابد به عبارتی ارث مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان او تعلق می گیرد.

کارشناس حقوق عنوان کرد: در مسیر تعلق گرفتن ارثیه به ورثه موانعی وجود دارد که موجب محروم شدن ورثه
از ارث می شود؛ البته مطابق قانون مدنی هیچ کس نمی تواند بعد از فوت خود دیگران را از ارث محکوم کند و قوانین امری در این رابطه وجود دارد.

فهیمی تصریح کرد: به موجب بروز موانعی کسی که به لحاظ قانونی وارث محسوب شده از حقوق محروم می شود و یک مورد قتل پدر و مادر با انگیزه دستیابی به ارثیه است که بر اساس ماده ۸۸۰ قانون مدنی فردی با چنین عملی از ارث محروم می شود.

مدرس دانشگاه با اشاره به این که کافر بودن شخص( فرزند) مانع از تعلق ارثیه پدر و مادر به او می شود خاطرنشان کرد:اگر فردی انتساب فرزند خود را انکار کند،فرزند ناشی از زنا،جنین و مفقودالاثر از موانع تعلق گرفتن ارث به شمار می روند.

کارشناس حقوق بیان کرد:پدر،مادر،فرزند و فرزندان فرزند طبقه اول ارث،پدربزرگ،مادربزرگ، خواهر و برادر و فرزندان خواهر و برادر میت طبقه دوم و عمو،دایی خاله ها،عمه ها و فرزندان آن ها در طبقه سوم وراث قرار خواهند داشت.