بازگیر،فرمانده سپاه خرم آباد وحدت و همدلی بین ستاد،حوزه و فرماندهی را عامل موفقیت بسیج خرم آباد در کسب رتبه برتر از سال ۹۱ تاکنون دانست و گفت:در یازدهمین جشنواره مالک اشتر از فرماندهان برتر ۱۴ رده سپاه خرم آباد تجلیل شد.

سرهنگ پاسدار ماشااله بازگیر، در حاشیه جشنواره مالک اشتر و معرفی رده های برتر سپاه استانی در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به عوامل موفقیت بسیج خرم آباد در انجام ماموریت ها اظهار داشت: پس از ابلاغ ماموریت در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی، با توکل به خدا پنج پارامتر بررسی و اجرا می شود.

وی افزود:درک درست ماموریت،سازمان دهی،آموزش،برنامه ریزی دقیق،هدایت،کنترل و نظارت،مراحل انجام ۱۰۰ درصدی برنامه های ابلاغی به شمار می رود.

فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد با اشاره به نظارت فصلی از روند اجرای امورات محوله عنوان کرد: هر فصل طرح سبحان در ناحیه اجرا و معاونین و فرماندهان هر رده با توجه به پیش رفت تشویق و در صورت پس رفت فرصت رفع معایب به آن ها داده می شود.

سرهنگ بازگیر تصریح کرد:وحدت و همدلی بین ستاد،حوزه و فرماندهی، مهم ترین عامل موفقیت سپاه خرم آباد در کسب رتبه برتر از سال ۹۱ تاکنون بوده است.

وی خاطرنشان کرد:در یازدهمین جشنواره مالک اشتر از فرماندهان ۱۴ رده سپاه خرم آباد شامل ۹ معاونت، یک واحد پشگام، یک فرمانده پایگاه، و دو گروه جهادی و یک مهد قرآنی به عنوان رده های نمونه تجلیل شد.