حجت الاسلام درویشی، نماینده ولی فقیه در سپاه لرستان،در جشنواره استانی مالک اشتر با اشاره به رسالت های پاسداری در عرصه سخت و نرم اظهار داشت: امروز،حقیقت مالک اشتر بودن سرآمدی در جبهه نرم و قدرت مهار دشمن در جبهه نرم است.

به گزارش خبرافلاک حجت الاسلام علی درویشی، در جشنواره استانی مالک اشتر با اشاره به رسالت های پاسداری در عرصه سخت و نرم اظهار داشت: امروز،حقیقت مالک اشتر بودن سرآمدی در جبهه نرم و قدرت مهار دشمن در جبهه نرم است.

وی با اشاره به بیان برخی ویژگی های مالک اشتر از لسان امیر مومنان(ع) افزود:هوشیاری در ایام خطر،ایستادگی در برابر دشمنان،سخت بودن در برابر بدکاران و ستم پیشگان، برخورداری از قدرت مهار دشمن،
عدم سستی و لغزش از ویژگی های مالک اشتر بوده است.

حجت الاسلام درویشی عنوان کرد: امیر مومنان (ع) فرمودند مالک اشتر شمشیری از شمشیرهای خداست که تیزی و برندگی آن کند نمی شود و آن گونه نیست در جایی که باید سرعت داشته باشد کندی کند و آن جا که باید تامل داشته باشد،سرعت به خرج دهد بلکه از تشخیص درست و بهنگام موقعیت برخوردار است و مالک از برای من چنان بود که من برای رسول خدا بودم و پشتیبان و برادر من بود.