رحیمی،مسئول اتاق اصناف مرکز لرستان گفت: در راستای مقابله با گران فروشی ها و ساماندهی قیمت کالا ها گشت های نظارتی اتاق اصناف فعال می شوند.

حشمت رحیمی، در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت: با توجه به شکایات مستمر مردمی پیرو افزایش قیمت هفتگی برخی کالاها در مغازه ها و فروشگاه ها، برنامه نظارت و بازرسی از واحدهای اصناف و بازاریان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود:مقابله با گران فروشی ها و ساماندهی قیمت کالا ها از اهداف فعال نمودن گشت های نظارتی اتاق اصناف به شمار می رود.

مسئول اتاق اصناف مرکز لرستان عنوان کرد:متاسفانه کارکنان اتاق اصناف بیش از ۴ ماه حقوق معوقه دارندکه باید اتحادیه های صنفی و همچنین دستگاه های مرتبط با اصناف و اداره صمت پای کار بیایند.

رحیمی تصریح کرد: واحد های صنفی بدون پروانه و دارای پروانه کسب منقضی در اسرع وقت شناسایی و ساماندهی می شوند و پیگیری این موضوع از اولویت های کاری اتاق اصناف است.