بسیجیان گردان امام علی(ع) سپاه خرم آباد قبور مطهر شهدای قطعه سوم گلزار شهدا این شهرستان را ضمن غبار روبی،شست و شو دادند.

به گزارش خبرافلاک طی مراسمی بسیجیان گردان امام علی(ع) سپاه خرم آباد قبور مطهر شهدای قطعه سوم گلزار شهدا این شهرستان را ضمن غبار روبی،شست و شو دادند.