دکتر نصر الشمری مدیر مرکز سایبری اعتدال در عربستان سعودی(که با حضور ترامپ افتتاح شد و در فتنه 98 نقش بسزایی ایفا کرد) به عنوان عضویی در هیئت سعودی که به کنفرانس بغداد آمدند، با سه نفر دیدار کرد.

به کزارش خبرافلاک دکتر نصر الشمری مدیر مرکز سایبری اعتدال در عربستان سعودی(که با حضور ترامپ افتتاح شد و در فتنه ۹۸ نقش بسزایی ایفا کرد) به عنوان عضویی در هیئت سعودی که به کنفرانس بغداد آمدند، با سه نفر دیدار کرد.
الشمری به عنوان لبه پیکان آل سعود که خالق بی ثباتی در عراق اند به دیدار با شخصیتی هایی رفت که در عمق جامعه ی عراقی اهداف طواغیت و آل سعود را خواسته یا ناخواسته محقق میکنند.

۱⃣نظامیون تربیت شده و نمگ گیر شده
(دیدار با عبدالوهاب الساعدی)

یکی از اطیاف جامعه عراق که بستر های سیطره طاغوت ها در حوزه امنیتی، نظامی (و ایضاً سعی میشه در حوزه فرهنگی هم چنین نقشی ایفا کنند)، طیف نظامی های تربیت شده توسط بعث (نسل قبلی) و تربیت شده به دست امریکایی ها(نسل فعلی) است. علاوه بر خیانت افسران بعثی در ارتش عراق و کمک به داعش در تسخیر موصل، میتوان به خود عبدالوهاب الساعدی و یگان ضد تروریسم عراق اشاره کرد که تاکنون به عنوان بازوی عملیاتی کابینه الکاظمی عمل کرده(پیوست یک) و الهام بخش جریان جوکریست در تظاهرات بوده. الساعدی به دست امریکایی ها تربیت و سبک و سیاق و روش و استراتژی نظامی اش کاملاً امریکایی است. یگان ضد تروریسم همان یگانی است که فیلم موصل را برای بزرگنمایی و اغراق عملکردش در مقابله با داعش ساخته شده.

۲⃣مجاهدین خسته و تغییر چشم انداز داده
(دیدار با قاسم الاعرجی)
سپاه بدر بعد از ترور شهید محمدباقر حکیم دچار یک شوک مهلک شد، تعداد زیادی از این نیروهای مجاهدِ ساده زیست بر اثر عدم وجود قوه عاقله و امام در حد محمدباقر حکیم استحاله شدند و تغییر چشم انداز دادند. این جریان، امروز در حزب راست مدرن و لیبرال عمار حکیم ظهور و بروز عینی دارد. قاسم الاعرجی نماد این جریان است که خود یکی از مجاهدین سپاه بدر و مدتی نیز در اسارت نیروهای اشغالگر بود، قاسم الاعرجی امروز خارج از سپاه بدر و جریان مقاومت، مشاور امنیت ملی الکاظمی است پستی که تا قبل از او به عنوان قانون نانوشته در اختیار فالح الفیاض رئیس سازمان حشدالشعبی بود( به علت اهمیت ارتباط حشد با فرمانده کل قوا بود.) این جریان نیز محل امیداوری و مطمع نظر طواغیتی مثل آل سعود است.

۳⃣روحانیون کوته فکر و واداده
(دیدار با ایت الله سید حسین صدر)

جریان سوم که پرطرفدار ترین جریان در این سه جریان است. جریان روحانیون شیعی و معممین کوته فکر و واداده و ضعیف النفس و دون ایدوئولوژی اند.
این جریان خواسته یا ناخواسته اهداف طواغیت را اسلام مالی و پوسته ای اسلامی برای استراتژی های امثال آل سعود مهیا میکنند. نماد این جریان ایت الله سید حسن صدر است که تاکنون تنها مرجع تقلیدی است که با الکاظمی دیدار و از او حمایت کرده، سید حسین صدر، داماد شهید محمدباقر صدر و باجناق دیگر شخصیت این جریان کوته فکر یعنی مقتدی صدر است. اظهار نظرات شاذ در مورد بهائیت و امثالهم در کارنامه این شخص بالوفور یافت میشود که محمل و بستر مناسبی برای سیطره بر عراق مهیا میکند.

  • منبع خبر : کانال استاد امیر علی حیدر امیری