نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به این که شهید سپهوند در دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا کرد اظهار داشت:لرستان خاستگاه مردانی است که در دفاع از میهن اسلامی، در حفظ این مرز و بوم و در پاسداری از امنیت جان و مال خود را دادند.

به گزارش خبرافلاک حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی، با اشاره به رشادت و دلاوری شهید رشید سپهوند اظهار داشت:
لرستان خاستگاه مردانی است که در دفاع از میهن اسلامی در حفظ این مرز و بوم و در پاسداری از امنیت جان و مال خود را دادند و درمقابل دشمنان خارجی و ضد انقلاب داخلی و خارجی همچون سدی آهنین ایستاده اند.

وی افزود:تاریخ پر تلألو  این استان از اقشار مختلف عشایر مختلف، ناجا،سپاه، بسیج مستضعفین و ارتش بر تارک افق ایران اسلامی می درخشد آن چنان که رهبری در وصف مردم این استان فرمودند لرستان مرکز تدین و انقلابی گری است و رزم مردان لر قبل از این که شنیدنی باشد دیدنی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد:افتخار بر خانواده ستوان شهید رشید سپهوند و پدر و مادر که چنین دلاور مردی را در دامن خود پرورش داده اند؛
شهدا قبل از شهادت به مراحلی از رشد و ارتقا معنوی نایل می شوند که قابلیت ورود در کوی دوست را پیدا می کنند آنانی که به هوای نفس پشت پا زدند و آمادگی پیدا کردند تا جان خود را با خدا معامله کنند.

شاهرخی تصریح کرد:خداوند خریدار جان و مال انسان هایی است که در وادی شهید و شهادت ورود پیدا می کنند در قبال این خداوند سندی به شهدا تقدیم می کند خداوند می فرماید افرین بر شما که عمر محدود را دادید  و حیات ابدی را از خداوند هدیه گرفتید.

وی خاطرنشان کرد:وظیفه ما در این مقطع حساس و نسبت به شهید سپهوند و ۵۰۰ شهید ناجا و ۶۳۰۰ شهید لرستان که جسمشان به خاک سپرده شد و روحشان به اعلی علیین رفت اما راه و پرچم شهدا در دست ماست پیام شهدا این است مسیرشان را ادامه دهیم و از آینده نترسیم و از راهی که امدیم پشیمان نباشیم و قرص و محکم در مسیر ولایت گام نهیم.