حمید قبایی زاده گفت: بوکس لرستان از دیرباز دارای جایگاه ارزنده ای در کشوربوده است.

به گزارش خبرافلاک قبایی زاده روز شنبه در مجمع انتخاباتی لرستان ، اظهارکرد: بوکس لرستان از دیرباز دارای جایگاه ارزنده ای بوده است واین جایگاه درکشور برهیچکس پوشیده نیست .

وی افزود: آقای سپهوند رییس جدید هیبت بوکس استان هم درکشور دارای جایگاه بالایی  است  ولازم است که بچه های بوکس استان قدر آقای سپهوند را بدانند وبه وی کمک کنند.

 دبیر فدراسیون بوکس با تبریک به  موفقیت های بوکوس لرستان ،تصریح کرد: ما چند مربی سه ستاره وبین المللی در بوکس کشور داریم که یکی آقای شهریار روشن  است وهمچنین  باید به داور دوستاره علی الماسی نیز تبریک بگویم.

قبایی زاده با بیان اینکه اعضای مجمع  باید کمک کند تا بوکس لرستان را جلو ببرند، خاطر نشان کرد:  نظر مدیرکل ورزش استان به هیبت بوکس استان مثبت است وفدراسیون بوکس نیز قطعا ازلحاظ مالی وتجهیزات  کمک خواهند کرد.

 دبیر فدراسیون بوکس با بیان اینکه حاشیه ها در بوکس استان کنارگذاشته شود ، گفت: امیدوارم باتوجه به اینکه آقای سپهوند مورد تأیید فدراسیون بوکس واداره کل است  همه اهالی بوکس استان کمک کنند تا شاهد پیشرفت بوکس لرستان باشیم.

  • منبع خبر : برنا