کارشناس حرفه ای ورزش گفت: افزایش قدرت، استقامت و حجیم شدن عضله فقط هنگامی میسر است که عضله برای مدتی معین و تا سر حد ظرفیت و قدرت به تمرین واداشته شود در برابر وزنه های سنگین تر از آنچه که در حالت عادی می تواند با ان مواجهه شود.

به گزارش خبرافلاک بارها این جملات را شنیده و خوانده ایم که انواع ورزش در رشته های مختلف موجب تندرستی،شادابی و نشاط افراد می شود اما شاید محدود افرادی به این خوانده ها و شنیده ها عمل می کنند، چراکه امروزه با وجود مشغله های فراوان زندگی
انجام این امر مهم برای ساعتی از روز هم شده به تعویق افتاده و یا کلا فراموش می شود.

شاید فرد در خلال همین شلوغی های کار و زندگی، با انواع ناراحتی های روحی و جسمی هم دست و پنجه نرم می کند غافل از این که تنها دقایق و ساعاتی،گام گذاشتن در مسیر پر از نشاط ورزش،می تواند التیام بخش آن امراض روحی و جسمی باشد.

در دومین پنج شنبه با سلسله مباحث ورزشی پیرامون استقامت عضلانی و بدنی همراه ما باشید.

رضا معتمدی، در گفت و گو با خبرافلاک در ادامه موضوع استقامت و قدرت عضلانی اظهار داشت:استقامت نقطه مقابل خستگی عضلانی است با این معنی عضله ای که سریعتر خسته شود دارای استقامت کم تری است؛ از این رو برنامه هایی برای افزایش و توسعه قدرت و استقامت تعریف شده است.

وی افزود:انقباض های عضلانی انواعی از جمله انقباض هم تنش، هم طول، ایستا یا ایزومتریک،برون گرا
و هم جنبش را شامل می شود.

کارشناس حرفه ای ورزش با اشاره به این که انقباض هم جنبش مختص دستگاه های بدن سازی است عنوان کرد:کم شدن طول عضله، عدم تغییر طول عضله،افزایش طول عضله و افزایش یکسان طول عضله به ترتیب در تعاریف انواع انقباض عضلانی مطرح است.

معتمدی با بیان این که قدرت عضلانی همراه با حجیم شدن عضله در طول برنامه های وزنه تمرینی حاصل می شود تصریح کرد:تغییرات فیزیولوژیکی که همراه با افزایش قدرت است شامل حجیم شدن عضله است و انواع تمرینات حجیم شدن قطر تار عضلانی، تغییرات زیست شیمی و سازگاری دستگاه عصبی و هماهنگی واحدهای حرکتی را در برمی گیرد.

وی بیان کرد:در راستای ایجاد استقامت عضلانی،انقباض به صورت سه مرحله فشار بیشنه تکرار شده است به این معنی با قدرتی که در بدن است وزنه را در نظر بگیریم و در واحدهای تکرار ۵۰ درصد،۷۵ درصد و ۱۰۰ به عنوان تکرار بیشنه وزنه بزنیم.

معتمدی تاکید کرد:در مسیر بروز استقامت که با کار با وزنه ایجاد می شود ممکن است کوفتگی حاد به معنای فقدان جریان خون مناسب و کوفتگی تاخیری ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از تمرین رخ می دهد.

کارشناس حرفه ای ورزش گفت:اصل فیزیولوژی که توسعه قدرت و استقامت به آن وابسته است به عنوان اصل اضافه بار نامیده می شود افزایش قدرت، استقامت و حجیم شدن عضله فقط هنگامی میسر است که عضله برای مدتی معین و تا سر حد ظرفیت و قدرت به تمرین واداشته شود در برابر وزنه های سنگین تر از آنچه که در حالت عادی می تواند با ان مواجهه شود.

ادامه دارد…