رییس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداري خرم آباد گفت: بیش از ۷۵ درصد رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهري شهر خرم آباد واکسینه شدند.

مسعود ارمغان در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به شروع واکسیناسیون رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری از ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ اظهار داشت: با رایزنی های با علوم پزشکی در رابطه با اهمیت واکسینه شدن رانندگان، سهمیه ۵هزار دوز واکسن در اختیار این مرکز قرار داده شد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۷۵ درصد رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری شهر خرم آباد واکسینه شدند، البته برخی از رانندگان بواسطه اعلام رده های سنی متفاوت مراکز بهداشت،از طریق مراکز سطح شهر واکسینه شدند.

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری خرم آباد با اشاره به اجباری بودن استفاده از ماسک برای کلیه رانندگان حمل و نقل عنوان کرد:چهار گشت به صورت روزانه در خیابان های خرم آباد مستقر هستند و با رانندگان متخلف برخورد می کنند.

ارمغان تصریح کرد:تاکنون بیش از ۱۵ هزار ماسک رایگان بین رانندگان حمل و نقل عمومی توزیع کردیم؛ مردم می توانند تخلفات در رابطه با عدم استفاده رانندگان از ماسک را از طریق شماره ۱۳۷ شهرداری خرم آباد اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد:چنان چه تعداد افراد مراجعه کننده به ما بیش از ۲۵ درصد باقی مانده باشد مجددا شرایط تزریق واکسن را فراهم می کنیم.