محمدی،فعال سیاسی،اجتماعی با اشاره به ضرورت برپایی نهضت خدمت به مردم در دولت سیزدهم گفت:صحنه فعالیت مدیران در عرصه های مختلف کشور باید مسابقه خدمتگزاری و مدیریت جهادی به مردم باشد.

ناهید محمدی در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به آغاز هفته دولت و الزمات خدمت رسانی در دولت سیزدهم اظهار داشت:دولت جدید فعالیت خود را با شعار دولت مردمی،ایران قوی شروع کرد و قطعا تحقق این شعار مستلزم یک کابینه قوی است چراکه امروز در مسیر انتخاب مدیران فرصتی برای آزمون و خطا و یا به کارگیری افراد کم تجربه و کم سواد در عرصه ها ی اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و…وجود ندارد.

وی افزود: مقام معظم بر تشکیل فوری کابینه و آغاز کار با سرعت و دقت تاکید داشتند،از این رو دولتمردان نباید اسیر حواشی رسانه ای و غیر رسانه ای شوند تا شایسته گزینی مدیران به دور از هرگونه سهم خواهی افراد سیاسی اجرا شود.

فعال سیاسی،اجتماعی با اشاره به ضرورت برپایی نهضت خدمت به مردم عنوان کرد: باید بین قوای سه گانه و نهاد های حاکمیتی هماهنگی وجود داشته باشد و مسئولین در خدمت به مردم از هم سبقت بگیرند.

محمدی تصریح کرد:شرایط نهضت خدمت به مردم با اتکا به ظرفیت های درونی و مردمی در دولت سیزدهم فراهم است لذا صحنه فعالیت مدیران در عرصه های مختلف باید مسابقه خدمتگزاری و مدیریت جهادی به مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد:مردم هم می توانند در صحنه های خدمت رسانی و کمک به دولت حاضر شوند به عنوان مثال یکی از کمک ها به تدابیر دولت در مسئله مهار کرونا، بسیج همگانی علیه این بیماری است،پرهیز از شرکت در تجمعات و رعایت شیوه نامه های بهداشتی نمونه ای از این همکاری است.

فعال سیاسی اجتماعی با اشاره به ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با عملکرد مدیران به شیوه ای اثربخش بیان کرد: اخبار منتشر شده در فضای مجازی نیازمند بررسی و تحقیق است تا در چنگال شایعات و در دام رسانه ای مخالفان دولت و مردم قرار نگیریم.