فهیمی،کارشناس حقوق با اشاره به پایان دوره حضانت فرزندان دختر در سن ۹ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی گفت:متاسفانه طلاق توافقی به عنوان فرهنگی غلط و نامرسوم باب شده است و در این نوع از توافق،قطعا فرزندان دچار آسیب های روحی و روانی بسیاری خواهند شد.

به گزارش خبرافلاک با توجه به عدم آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی و بروز برخی مشکلات در این رابطه، بر آن شدیم تا ساعاتی از هر هفته را با بیان سلسله مباحث دانش حقوقی از جانب کارشناسان حقوق و جزا در کنار شما باشیم، در سومین نشست با کارشناس و مدرس حقوق، در ادامه مبحث حضانت از کودک همراه ما باشید.

سجاد فهیمی در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به این که  حضانت طفل بعد از هفت سالگی به پدر واگذار می شود اظهار داشت: درصورتی که طفل پدر و مادر نداشته باشد و یا پدر و مادر از حضانت وی امتناع کنند، در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نگهداری فرزند بر عهده خانواده پدری، پدر بزرگ و یا ولی قهری است.

وی افزود:حال اگر پدر بزرگ به دلیل کهولت سن نتواند از نوه خود نگهداری کند ،پدربزرگ می تواند وصی انتخاب کند و در  روال مذکور طی شده به دلیلی پدر و مادر،پدربزرگ و وصی هم نباشد، دادگاه یکی از خویشاوندان را به عنوان  قیم انتخاب می کند.

کارشناس حقوق با اشاره به محاکم حقوقی در دادگاه خانواده تصریح کرد: متاسفانه طلاق توافقی به عنوان فرهنگی غلط و نامرسوم باب شده است در این نوع از طلاق زن و شوهر ی که فرزند ندارند شاید کمتر آسیب ببینند اما زوج هایی که صاحب فرزند بوده،قطعا فرزند پسر یا دختر دچار آسیب های روحی و روانی بسیاری خواهد شد.

فهیمی با این که در طلاق توافقی پدر و مادر می توانند توافق کنند که حضانت کودک بر عهده یکی از آن ها باشد خاطرنشان کرد: در این مسیر، موضوع نفقه به وجود می آید، براساس قانون نفقه فرزند شامل خوراک،پوشاک و کلیه هزینه های نگهداری  را پدر باید تامین کند که شرایط و حدود نفقه با حضور کارشناسان دادگاه مشخص می شود.

وی بیان کرد:زمانی که زوجه خواهان طلاق توافقی هستند، تقاضای نفقه به کارشناس دادگاه ارائه می شود و برای پدر پرداخت هزینه های نگهداری فرزند تعیین می شود،اما گاها مادر شاغل و یا کاملا تمکن مالی دارد حضانت و نفقه کودک را  در حضور کارشناسان دادگاه تقبل می کند و  دیگر پدر تکلیفی در این زمینه ندارد.

کارشناس حقوق یاد آور شد:حضانت شروع و پایانی دارد؛ قانون گذار مشخص کرده است دختران در سن ۹ و پسران در ۱۵ سالگی می توانند خود تعیین کنند که ادامه زندگی را در کنار کدام یک از والدین باشند.

ادامه دارد…