فهیمی،کارشناس حقوق با اشاره به قانون مصوب خانواده در رابطه با حضانت از کودک گفت:نگهداری از فرزندان برای والدین حق و تکلیف است و بر اساس قانون در صورت جدایی پدر و مادر حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر است.

به گزارش خبرافلاک توجه به عدم آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی و بروز برخی مشکلات در این رابطه، بر آن شدیم تا ساعاتی از هر هفته را با بیان سلسله مباحث دانش حقوقی از جانب کارشناسان حقوق و جزا در کنار شما باشیم، دومین نشست با کارشناس و مدرس حقوق، پیرو سوال مخاطبین عزیز در زمینه حضانت از فرزند برگزار شد.

سجاد فهیمی در گفت و گو با خبرافلاک اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع بنیان خانواده و نگهداری اطفال، قانون گذار در قانون مدنی و خانواده، مواد قانونی  ۱۱۶۸ تا ۷۹ ۱۱ را به نگهداری اطفال و حضانت از فرزندان اختصاص داده است.

وی افزود:نگهداری از فرزندان برای والدین حق و تکلیف است صرفا حقی نیست که یک پدر و مادر داشته باشند بلکه تکلیف هم وجود دارد؛ در ماده ۱۱۶۹ در صورت جدایی پدر و مادر حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر است.

کارشناس حقوق عنوان کرد: این که حضانت از کودک تا هفت سالگی با مادر است قاعده مطلق نیست و تبصره ای برای این ماده وجود دارد که اگر مادر  در مدت هفت سالگی دچار جنون و بیماری های روانی شود بنا به تشخیص دادگاه این حق از او سلب شده و به پدر داده می شود.

فهیمی خاطرنشان کرد: اگر پدر و مادر کودک فوت کنند
تا بعد از هفت سالگی برای او قیم مشخص می شود؛ در باب دیگر اگر پدر و مادر از هم جدا شده باشند در صورت عدم نگهداری فرزند،دادگاه نگهداری طفل را به فرد قیم واگذار می کند.

وی تصریح کرد: در مواردی همچون اعتیاد، ابتلا به بیماری های روانی،سو استفاده از فرزند،تنبیه خارج از عرف حق حضانت از پدر و مادر سلب می شود.

کارشناس حقوق با اشاره به قانون مصوب خانواده در رابطه با نگهداری از کودک بیان کرد: پدر و مادر که سکونت مشترک ندارند اما هر دو حق ملاقات فرزند را دارند و توسط دادگاه ها زمان هایی هفتگی و ماهانه تعیین می شود تا فرزند را ببینند.

وی تاکید کرد: در ماده ۴۰ قانون حضانت از فرزندان آمده است هر کسی که  مانع از اجرای حکم دادگاه شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده بازداشت می شود.

کارشناس حقوق گفت: حضانت فرزندانی که پدر شان فوت کرده است با مادر است مگر در شرایطی بنا در خواست دادگاه و دادستان حضانت به پدربزرگ فرد واگذار شود.

ادامه دارد…