طی مراسمی و به همت حوزه اصناف و بازاریان ،پایگاه مقاومت بسیج شهدای حمل و نقل در خرم آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرافلاک پیش از ظهر امروز طی مراسمی با همت و پیگیری بسیج حوزه اصناف و بازاریان، با حضور سرهنگ بازگیر،فرمانده سپاه خرم آباد و جمعی از رانندگان اتحادیه تاکسیرانی،پایگاه مقاومت بسیج شهدای حمل و نقل در خرم آباد افتتاح شد.

در این مراسم بعد از انتصاب دکتر ارمغان به عنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج شهدای حمل و نقل، توسط سپاه ناحیه خرم آباد تعداد ۱۰۰ سبد کمک معیشتی جهت توزیع بین خانواده های ناوگان حمل و نقل درون شهری، در اختیار اتحادیه تاکسیرانی قرار گرفت.

هم چنین در حاشیه این مراسم سرهنگ بازگیر، از حاج حسن یاراحمدی و رضا شیران خیران خرم آبادی در زمینه اقتصاد و فرهنگ تقدیر کرد.

حاج حسن یاراحمدی در ایام کرونا از مستاجرین ۴۰ غرفه و مغازه که بواسطه تعطیلی ها دچار ضرر و زیان اقتصادی شده بودند کرایه ماهانه دریافت نکرده است و رضا شیران دیگر خیر خرم آبادی دو واحد از مجتمع تجاری،مسکونی خود را جهت امورات آموزشی،فرهنگی وقف کرده است.