کارشناس خانواده با اشاره به جلوه های گوناگون عشق همسرانه در نگاه،رفتار و کمک به یکدیگر گفت:یک اصل مهم در بین خانواده های خوب تقسیم کارهای خانه بین اعضای خانواده است.

به گزارش خبرافلاک در چهارمین جمعه با مبحث مهم تقسیم کار در بین اعضای خانواده با عنوان یکی از سلسله مباحث خانواده خوب همراه ما باشید.

فاطمه حسنوند در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت: خانواده بستر رشد فکری افراد در زمینه های گوناگون و برای حضور موثر افراد در اجتماع است.

وی افزود:یکی از مواردی که به عنوان یک اصل مهم در بین خانواده های خوب مطرح است،تقسیم کارهای خانه بین اعضای خانواده است.

حسنوند عنوان کرد:شاید در یک نگاه ابتدایی، انجام کار خانه تمام و کمال وظیفه زن القا شود، در صورتی که در منابع دینی و اسلامی ما فراوان بر کمک مردان بر زنان و تقسیم انجام کارهای خانه تاکید شده است.

کارشناس خانواده خاطرنشان کرد: امروزه اشتغال و فعالیت های اجتماعی بانوان بواسطه ضرورت وجود مراکزآموزشی و خدماتی،درمانی مخصوص بانوان،و نقش زنان در توسعه اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و …دیگر مسئله ی انکار ناپذیر است که مسئولیت زن و مادر خانه را چندین برابر کرده است.

وی تصریح کرد: از طرفی مدیریت عاطفی،تربیتی خانواده یکی از نقش های مهم مادر خانه است، در کنار این ها،تقسیم کار های سخت در خانه بین اعضای خانواده ضرورت دارد.

حسنوند با اشاره به دلسوزی مادران در انجام صد درصدی کارهای خانه بیان کرد:انجام اندک کار از سوی مرد خانه و فرزندان،موجب دلگرمی و طراوت روح زن و مادر خانواده می شود،در روایات داریم که علی(ع) در کارهای متعدد خانه،حضرت فاطمه (س) را همراهی می کرد.

وی با اشاره به جلوه های عشق همسرانه بین زن و مرد یاد آور شد:امیرمومنان (ع) در توصیه به فرزندش حسن (ع) فرموده بود:«زن گلی لطیف و خوشبوست؛گلبرگ های یک زن تاب فعالیت های سخت و خشن را ندارد»گرچه این فعالیت ها همان کارهای روزمره خانه باشد.