مبشر،مشاور امور بانوان در دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اجرای طرح ویزیت رایگان مادران و کودکان محلات حاشیه شهر گفت: گروه های سلامت بانوان در فاصله هر ۱۴ روز جهت ویزیت در محلات حاشیه شهر مستقر می شوند.

عاطفه مبشر، با اشاره به اجرای طرح ویزیت رایگان مادران در محلات حاشیه شهر اظهارداشت: این طرح با همکاری بسیج جامعه پزشکی، گروه سلامت مادران و خانواده معاونت بهداشتی و انجمن علمی دانشگده پزشکی خرم آباد و جهاد دانشگاهی در مناطق حاشیه نشین شهر خرم آباد برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور گروه های سلامت بانوان در محله فلک الدین افزود: در این محله سلامت روان و جسم مادران، زنان و درصد رشد کودکان با حضور متخصصین روان پزشکی، زنان و زایمان و اطفال، مورد بررسی و ویزیت قرار گرفت.

مشاور امور بانوان در دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اجرای طرح مذکور در بازه زمانی ۱۴ روز در هر محله عنوان کرد: بلافاصله بعد از ویزیت، فرد بیمار می تواند جهت دریافت داروها به صورت رایگان نسخه پزشک را با معرفی نامه کتبی به دارو خانه امام(ره) تحویل نماید.

وی خاطرنشان کرد: ضمن توزیع ۲۰۰ پُرس غذای گرم، و بسته های فرهنگی و بهداشتی کودکان و مادران، توسط بسیج جامعه پزشکی و امور بانوان دانشگاه تست کرونا برای مردم محله انجام شد.