رشیدی،دارنده ی مدال برنز،مسابقات کشوری رشته دو و میدانی گفت:در کنار تحصیل، با فکر قهرمانی،برای حضور در مسابقات المپیک در رشته دو و میدانی شبانه روز تلاش می کنم، البته در این راه به حمایت مربیان با تجربه و اعضای هیات دو و میدانی استان نیاز دارم.

به گزارش خبرافلاک حدیث رشیدی نوجوان ۱۷ ساله خرم آبادی، عضو تیم دو و میدانی لرستان در مسابقات کشوری واقع در شهرکرد در ماده دو ، ۲هزار متر موفق به کسب رتبه سوم و مدال برنز شد.

وی، در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت: از سن ۱۴ سالگی بنا به علاقه و هیجانی بسیاری که داشتم رشته ورزشی دو و میدانی را انتخاب کردم و هم اکنون در سال دوم تربیت بدنی مشغول تحصیل هستم.

وی با اشاره به فعالیت حرفه ای در ۶ ماهه اخیر برای حضور در مسابقات کشوری افزود: هر لحظه به فکر قهرمانی بودم و برای کسب رتبه برتر ساعت ها دویدم تا بتوانم ضمن کسب نتیجه مطلوب، جوابگوی زحمات مربی خود باشم.

ورزشکار لرستانی عنوان کرد: دو ماه پیش، با برگزاری مسابقات استانی و کسب مقام اول با رکورد ۸ دقیقه و ۲۵ صدم ثانیه به هیات ورزشی نوجوانان و جوانان دو و میدانی کشور،معرفی شدم.

وی خاطرنشان کرد:مسابقات کشوری در ماده های،دو ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر ، دو ۲هزار متر، دو با مانع،پرش سه گام و پرش ارتفاع در شهر کرد برگزار شد و با رکورد ۱۴ دقیقه موفق به کسب رتبه سوم و مدال برنز شدم.

رشیدی با اشاره به برگزاری مسابقات المپیک توکیو تصریح کرد: می خواهم در کنار تحصیل، برای مسابقات المپیک شبانه روز در رشته دو و میدانی تلاش کنم و البته در این راه نیاز به حمایت مربیان و هیات دو و میدانی استان دارم.