دبیر نهضت پیشرفت بانوان استان لرستان با اشاره به ضرورت حضور فعالانه بانوان در اجتماع گفت: ضمن اجرای موفق جشنواره حرف آورد،طرح های ضرورت فرزند آوری،افزایش جمعیت،حجاب و عفاف و طرح شکوه مادرانه در مسیر اجرایی شدن هستند.

ماندانا قنبری، در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت:نهضت پیشرفت بانوان استان لرستان بر اساس نظر سنجی از تهران تشکیل دادند تا این باور حضور فعالانه و موثر بانوان در اجتماع را تقویت کنیم.

وی افزوذ:بانوان می توانند با زبانی نرم تر و حلاجی کردن، پیچیده ترین مسائل اجتماعی را برای اقشار مختلف بازگو کنند.

دبیر نهضت پیشرفت بانوان لرستان عنوان کرد: در ابتدا بانوان دغدغه مند در این راستا را شناسایی کردیم و جهت انجام مصاحبه و گزینش به مرکز تهران معرفی کردیم و بعد از طی نمودن مصاحبه تعداد پنج نفر انتخاب و جهت گذراندن دوره توانمند سازی راهی مشهد شدند.

قنبری تصریح کرد: امروز همان پنج نفر به عنوان ستاد مرکزی از هر قشر و در هر استان و در بخش های مختلف فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره کشوری حرف آورد، با هدف تمرین و معرفی بانوان توانمند در زمینه فن بیان داشتن در هر عرصه خصوصا حضور فعال در اجتماع و به نوعی به عنوان یک چالش برپا شد.

قنبری بیان کرد:خوشبختانه بیش از ۵۰۰ اثر از بانوان لرستانی به دبیرخانه ارسال شد و در داوری های با مرکز تهران ۱۷ اثر این جشنواره برتر معرفی شدند.

دبیر نهضت پیشرفت بانوان لرستان با اشاره به اجرای موفق جشنواره حرف آورد بانوان گفت: طرح های مثل ضرورت فرزند آوری،افزایش جمعیت،حجاب و عفاف و طرح شکوه مادرانه در مسیر اجرایی شدن هستند.