خانواده محل آسایش و آرامش است انسان بدون داشتن خانواده طعم واقعی حیات انسانی را نخواهد چشید.

به گزارش خبرافلاک هر جمعه با مباحث مهم خانواده،تربیت فرزندان، ازدواج و تشکیل خانواده با عنوان سلسله مباحث خانواده خوب همراه ما باشید.

راضیه احمدیان؛ در گفت و گو با خبرافلاک  با اشاره به نیاز مهم بشریت به آرامش اظهار داشت:مهم ترین چیزی که بشر به برای رسیدن به سعادت و خوشبختی به آن احتیاج دارد آرامش است و این آرامش را یک خانواده خوب به انسان عطا می کند.

وی افزود: بر این اساس انسان نیاز به  کانون گرم و پُر از آرامش و عطوفت خانواده دارد و باید در هر شرایطی برای حفظ این کانون تلاش کرد چرا که انوار این کانون در اجتماع نمایان می شود.

کارشناس خانواده عنوان کرد: خانواده ها پیکره یک اجتماع بزرگ را تشکیل می دهند، از این رو اگر بدنه جامعه سالم باشد اجتماع سالم می شود؛ فرد اگر در مسیر درست تربیت خانوادگی قرار بگیرد از آسیب های جامعه به دور خواهد بود.

احمدیان تصریح کرد: خانواده یک اجتماع کوچک از جامعه اسلامی است،جامعه بدون بهره مندی از همان نهاد سالم ،سرزنده و با نشاط خانواده،امکان پیش رفت نخواهد داشت.

کارشناس خانواده با اشاره به لزوم پرورش صحیح انسان در محیط خانه و خانواده خاطرنشان کرد:خانواده محل آسایش است انسان بدون داشتن خانواده طعم واقعی حیات انسانی را نخواهد چشید؛ غربی ها در داخل کشورهای اسلامی سعی می کنند شهوت رانی ، و بی بند و باری رواج دهند تا با تضعیف و تغییر فرهنگ، و اضمحلال بنیان خانواده ، پرورش صحیح انسان صورت نگیرد.