جمیاری،کارشناس اجتماعی گفت:در فرهنگ بی بند و بار غرب،کانون خانواده از هم متلاشی است و امروز غرب با انواع شبکه ها و رسانه ها، به دنبال ترویج فرهنگ،بی فرهنگ خود در میان دیگر جوامع و مخصوصا جوامع اسلامی هستند.

محمد جمیاری در گفت و گو با خبرنگار خبرافلاک با اشاره به نقش مهم خانواده در تربیت و پرورش فرزندان اظهارداشت: فرزند در دامن خانواده رشد و نمو پیدا می کند و پیرو نوع تربیت پا به عرصه اجتماع می گذارد اگرچه به محض حضور در اجتماع، تاثیرگذاری محیط بر رفتار و منش افراد شروع می شود.

وی افزود: در موضوع حجاب، دیدگاه جمعی خانواده بر نوع پوشش و شکل گیری آن در محیط خانواده، اهمیت بسیاری دارد نحوه بروز حجاب در خانه،می تواند در تاثیر گذاری و تاثیر پذیری فرد نسبت به مقوله حجاب هنگام حاضر شدن در محیط های اجتماعی مهم باشد.

کارشناس مذهبی،اجتماعی با اشاره به این که حیا،درون مایه حجاب است، عنوان کرد: امروز در دامان مادران عفیف و محجبه،فرزندانی تحویل جامعه شده است که نقشی اساسی و مهم در اشاعه فرهنگ اسلامی،ایرانی در جامعه دارند و هم دوش مردان در میدان حاضر هستند.

جمیار ی ضمن گرامی داشت یاد وخاطره شهدای زن در انقلاب اسلامی تصریح کرد:در فرهنگ بی بند و بار غرب،کانون خانواده از هم متلاشی است و امروز با انواع شبکه ها و رسانه ها، به دنبال ترویج فرهنگ،بی فرهنگ خود در میان دیگر جوامع و مخصوصا جوامع اسلامی هستند،آنگاه که اندیشه مادر خانواده آسیب دید،دیگر شاهد تربیت جوانانی با غیرت،متعهد،با حیا و اصالت در اجتماع نخواهیم بود.