به گزارش خبرافلاک روز گذشته ۲۳ تیرماه درپی گزارش‌هایی که به دست نیروی انتظامی لرستان رسید، با حضور ماموران یک چاه شراب در حوالی یکی از روستا‌های این شهر کشف شد. محتویات این چاه با دستگاه پمپاژ آب توسط پلیس استخراج شد.

به گزارش خبرافلاک روز گذشته ۲۳ تیرماه درپی گزارش‌هایی که به دست نیروی انتظامی لرستان رسید، با حضور ماموران یک چاه شراب در حوالی یکی از روستا‌های این شهر کشف شد.


محتویات این چاه با دستگاه پمپاژ آب توسط پلیس استخراج شد.