فهرست مراکز تزریق واکسن در خرم آباد را جهت واکسیناسیون مشاهده کنید.

به گزارش خبرافلاک افرادی که پیامک واکسیناسیون را دریافت نکردند یا با آنان تماس گرفته نشد، می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir ضمن اعلام مشخصات، کد ملی و شماره تماس ثبت نام کنند.

در زیر فهرست مراکز بهداشتی استان و خرم آباد برای واکسیناسیون را مشاهده کنید.

مراکز واکسیناسیون کرونا در  بروجرد         

 سالن  زنجیره سرد                                                                                                                                                                                                                            سالن سالن ورزشی شهید بروجردی 

مراکز واکسیناسیون کرونا در ازنا                       

 مدرسه شهید باهنر                                

مراکز واکسیناسیون کرونا در  الیگودرز                

مرکز امام جعفر صادق “ع” (شماره ۱)       
    مرکز مرحوم پناهی (شماره ۲)                      

مراکز واکسیناسیون کرونا در دورود           

    پایگاه درمانگاه تخصصی بیمارستان هفتم تیر  

مراکز واکسیناسیون کرونا در  پلدختر                         

دانشکده پرستاری                                    

مراکز واکسیناسیون کرونا در  دلفان         

 پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید ۱۹ سپاه ناحیه دلفان 
       پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره ۲                  

مراکز واکسیناسیون کرونا در  سلسله                         

  پایگاه شهید مرادی                                  

مراکز واکسیناسیون کرونا در  کوهدشت            

 پایگاه سلامت ضمیمه رازی                           
     مدرسه زرین کوپ                                   

مراکز واکسیناسیون کرونا در  خرم آباد                   

پشته حسین آباد                                        
  اسد آبادی (بیمارستان امام رضای سابق)            
     دانشکده پیرا پزشکی گلدشت                          
         درمانگاه شهید امیری                               

غربالگری سرطان مرکز شهید رحیمی                 

انتهای پیام/ر