رزمایش الی بیت المقدس با حضور دسته های رزمی خواهر و برادر در خرم آباد اجرا شد.

به گزارش خبرافلاک رزمایش الی بیت المقدس از صبح امروز با حضور ۱۸۰ دسته رزمی برادر و ۸۵ دسته رزمی خواهر در سطح پایگاه های مقاومت بسیج شهر ستان خرم آباد اجرا شد.

نشست های روشنگری، ایست و بازرسی و گشت های رضویون از جمله بخش های این رزمایش یک روزه بود.

  • منبع خبر : خبر افلاک