فرمانده سپاه لرستان با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصادی قوی و سرحال در جهان است، گفت: به دولتی رأی بدهیم که باکفایت، قوی و کارآمد باشد.

سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان در قسمت دوم ویژه‌برنامه «ایران قوی» سرویس چندرسانه‌ای خبرافلاک، اظهار داشت: ما در کشوری قرار داریم که درحال‌توسعه است، با این فشارهایی که وجود دارد اگر اقتصاد ضعیفی بود حتماً با فروپاشی روبرو می‌شد، همین‌که با فروپاشی مواجه نشده‌ایم، نشانده دهنده این است که ایران دارای اقتصادی قوی و سرحال در جهان است.وی افزود: با امید و شادابی پای صندوق رأی بیاییم و به دولتی که باکفایت، قوی، کار آماد باشد رأی بدهیم و به هیجان و کسی که نگاهش به غرب است، رأی ندهیم.

  • منبع خبر : سفیر افلاک