قیام فلسطین در حقیقت یکی از مصادیق انتفاضه است.

به گزارش خبر افلاک _در منازلی که گاهی باران زیاد می‌آید، آب وارد خانه‌ها می‌شود مخصوصا خانه هایی که در گودی هستند و به ناچار آب را سطل سطل در کوچه می‌ریزند، حال اگر سطح آب بالا بیاید، این آب را سطل سطل که سهل است، بشکه بشکه هم بیرون بریزند تمام شدنی نیست چون دوباره مثل چاه جایش آب بالا می‌آید. عرب به اینگونه جوشیدن آب، انتفاضه می‌گوید؛ یعنی خودجوش. قیام های فلسطین در حقیقت یکی از مصادیق انتفاضه است چون مردم فلسطین به این نتیجه رسیده اند که زندگی در قید و بند رژیم صهیونیستی از مرگ بدتر و مرگ در مبارزه با رژیم صهیونیستی، پیروزی و حیات است.این است که هرچه رژیم صهیونیستی حبس و تبعید و اعدام کند، مردم فلسطین جوشش بیشتری در مبارزه دارندچون هستند و هستند. باران نیامده که به سرداب رژیم صهیونیستی بریزد تا آن را سطل سطل بِکشنَد تا تمام شود؛ آب از زیرِزمین بالا آمده، مثل چاه که هرچه برداری باز جایش پر می‌شود. انشا الله روزی برسد که رژیم کودک کش اسرائیل در گرداب انتفاضه غرق شود وما نیز با انتفاضه رای به اصلح کشور را از جریان غربگرا برای همیشه تاریخ پس بگیریم انشا الله.

حجت الاسلام دکتر جواد صیادی،نماینده ولی فقیه در سپاه خرم آباد

  • منبع خبر : خبر افلاک