معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: در بحث کتاب درسی که به عنوان مهم‌ترین ابزار آموزشی است، سیاست سازمان بر این است که حداقل قیمت با کیفیت بالا در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

به گزارش خبر افلاک محمد علوی‌تبار معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به این پرسش که «کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ـ۱۴۰۰ چقدر افزایش قیمت دارد؟»، اظهار کرد: تلاش سازمان بر این بود که حداقل قیمت تمام شده یک کتاب درسی را برای دانش‌آموزان در هدفگذاری خودمان داشته باشیم.

وی ادامه داد: تلاش بسیار زیادی کردیم که با توجه به تورم ۴۹ درصدی که خود بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده بود، طوری بتوانیم کار را مدیریت کنیم و قیمت را کاهش دهیم که پایین‌تر از نیمی از نرخ تورم باشد.

علوی‌تبار با بیان اینکه حداکثر افزایش قیمت کتاب‌ها در پایه نظری ۲۵ درصد است، گفت: در پایه‌های فنی‌وحرفه‌ای حتی به رغم اینکه در بعضی رشته‌ها، تعداد هنرجویان و دانش‌آموزان کمتر هست و چاپ به صورت دیجیتال انجام می‌شود، حداکثر افزایش قیمت (حتی به رغم ضرر سازمان)، ۲۸ درصد است و اجازه ندادیم که در بحث کتاب‌های فنی‌و‌حرفه‌ای افزایش قیمت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که در بحث کتاب درسی که به عنوان مهمترین ابزار آموزشی است، سیاست سازمان بر این است که حداقل قیمت با کیفیت بالا در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در خصوص افزایش قیمت در دوره ابتدایی، بیان کرد: در دوره ابتدایی افزایش قیمت در پایه اول ۲۳ درصد، در پایه دوم ۲۵ درصد، در پایه سوم ۲۳ درصد، در پایه چهارم ۲۳ درصد، پایه پنجم ۲۳ درصد و در پایه ششم ۲۳ درصد است.  میانگین افزایش قیمت در دوره ابتدایی ۲۴ درصد است.

عنواندورهپایهاستانمنطقهجنسیتقیمتدرصد افزایش
بسته آموزشی پایه اول ابتدایی ابتداییاولکشوریکشوریمختلط۲۹۵۰۰۰٫۲۳
بسته آموزشی پایه دوم ابتداییابتداییدومکشوریکشوریمختلط۳۲۵۰۰۰٫۲۵
بسته آموزشی پایه سوم ابتداییابتداییسومکشوریکشوریمختلط۳۷۰۰۰۰٫۲۳
بسته آموزشی پایه چهارم ابتدایی ابتداییچهارمکشوریکشوریمختلط۳۷۰۰۰۰٫۲۳
بسته آموزشی پایه پنجم ابتداییابتداییپنجمکشوریکشوریمختلط۳۷۰۰۰۰٫۲۳
بسته آموزشی پایه ششم ابتداییابتداییششمکشوریکشوریمختلط۴۲۵۰۰۰٫۲۳
بسته آموزشی پایه هفتمدوره اول متوسطههفتمکشوریکشوریپسر۷۱۵۰۰۰٫۲۳
بسته آموزشی پایه هفتمدوره اول متوسطههفتمکشوریکشوریدختر۷۳۰۰۰۰٫۲۳
بسته آموزشی پایه هشتمدوره اول متوسطههشتمکشوریکشوریپسر۶۱۰۰۰۰٫۲۲
بسته آموزشی پایه هشتمدوره اول متوسطههشتمکشوریکشوریدختر۵۹۹۰۰۰٫۲۲
 
بسته آموزشی پایه نهمدوره اول متوسطهنهمکشوریکشوریمختلط۶۴۵۰۰۰٫۲۳
 
بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی(دهم)دوره دوم متوسطهدهمتهران(شهر تهران)استانیمختلط۷۵۸۰۰۰٫۲۷
 
بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی(یازدهم)دوره دوم متوسطهیازدهمکشوریکشوریمختلط۷۷۲۰۰۰٫۲۴
 
بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی(دوازدهم)دوره دوم متوسطهدوازدهمکشوریکشوریمختلط۷۰۵۰۰۰٫۲۴
بسته آموزشی ریاضی فیزیک(دهم)دوره دوم متوسطهدهمتهران(شهر تهران)استانیمختلط۸۰۳۰۰۰٫۲۵
بسته آموزشی  ریاضی فیزیک(یازدهم)دوره دوم متوسطهیازدهمکشوریکشوریمختلط۸۸۷۰۰۰٫۲۵
بسته آموزشی ریاضی فیزیک(دوازدهم)دوره دوم متوسطهدوازدهمکشوریکشوریمختلط۶۹۰۰۰۰٫۲۵
بسته آموزشی علوم تجربی(دهم)دوره دوم متوسطهدهمتهران(شهر تهران)استانیمختلط۷۹۸۰۰۰٫۲۴
بسته آموزشی علوم تجربی(یازدهم)دوره دوم متوسطهیازدهمکشوریکشوریمختلط۸۴۲۰۰۰٫۲۴
بسته آموزشی علوم تجربی(دوازدهم) دوره دوم متوسطهدوازدهمکشوریکشوریمختلط۶۴۵۰۰۰٫۲۴
بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی(دهم)دوره دوم متوسطهدهمتهران(شهر تهران)استانیپسر۸۴۵۰۰۰٫۲۰
بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی(دهم) دوره دوم متوسطهدهمتهران(شهر تهران)استانیدختر۸۴۷۰۰۰٫۱۸
بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی(یازدهم)دوره دوم متوسطهیازدهمکشوریکشوریمختلط۹۸۴۰۰۰٫۱۷
بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی(دوازدهم) دوره دوم متوسطهدوازدهمکشوریکشوریمختلط۸۷۶۰۰۰٫۱۶

انتهای پیام/

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس