فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد از اجرای طرح شهید سلیمانی در مراکز بهداشت و پایگاه های سلامت مطهری(( مرکز خدمات جامع سلامت شهری سه راه اسد آبادی))،کوی ارتش، ۶۰متری، خدمات جامع سلامت شهری بسیج، کوی پاسداران و شهرک پارسیلون بازدید کرد.

به گزارش خبر افلاک فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد از اجرای طرح شهید سلیمانی در مراکز بهداشت و پایگاه های سلامت مطهری(( مرکز خدمات جامع سلامت شهری سه راه اسد آبادی))،کوی ارتش، ۶۰متری، خدمات جامع سلامت شهری بسیج، کوی پاسداران و شهرک پارسیلون بازدید کرد.

پیش از این پایگاه های سلامت جهانگیرآباد، دره گرم،فاز یک کیو، کوی جهادگران و پایگاه سلامت ضمیمه شهید فطرس و گلدیس، فلک الدین، تختی ،پشته و مراکز سلامت جامع شهری خیریه حاجیه صدیقه قاضی،دباغ و سمیه بازدید شد.

مقابله با موج #چهارم_کرونا، کمک به کادر درمان و سلامت مردم، بررسی فعالیت تیم های مراقبتی ،حمایتی،نظارتی جهت پیش برد اجرای طرح شهید سلیمانی از اهداف این سرکشی عنوان شده است.

  • منبع خبر : خبر افلاک