جبهه خط پیروان امام و رهبری گفت: شعارهای مقام معظم رهبری محدود به یک سال نیست، بلکه نشان از برداشتن گام‌های ابتدایی پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

به گزارش خبر افلاک سید کمال سجادی سخنگوی جبهه خط پیروان امام و رهبری ، با اشاره به میزان محقق شدن شعار «جهش تولید» در سال گذشته گفت: دولت طرفدار همین شعار جهش تولید است و تا جایی که برایش مقدور بوده موضوعات را پیگیری کرده؛ اما به طور کامل انجام نشد که یا وقت کافی نداشته و یا اقدامات دیگری برایش اولویت داشته است.

او ادامه داد: با این حال مجلس یازدهم درصدد بود تا وضعیت این شعار مهم را به جایگاه خوبی برساند. در هر حال اقداماتی انجام شده و باید منتظر نتایج آن  بود که باید مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی آمار آن را منتشر کند؛ البته دولت هم در حد امکان اقداماتی را انجام داده که کافی نبوده است.

سجادی افزود: شعارهای مقام معظم رهبری محدود به یک سال و یا بهتر بگویم همان نیست، بلکه نشان از برداشتن گام‌های ابتدایی پیشرفت و توسعه اقتصادی است و هم معیشت، صنعت و هم درآمد کشور را در بر می‌گیرد، اینها اقداماتی است که دولت سیزدهم باید به آنها جامه عمل بپوشاند.

سخنگوی جبهه خط پیروان امام و رهبری گفت: البته مقام معظم رهبری در توضیحات و تحلیل‌های خود در زمینه این شعارها هم گفته اند که همه اینها باید توسط تیم‌های دولت بعدی مد نظر قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی شود. نحوه برنامه ریزی هم به این صورت است که مجلس می‌تواند آنها را در قالب قانون قرار دهد و یا در برنامه‌های یک ساله دولت بعدی این موضوعات را پیگیری کند.

وی افزود: دولت آینده باید شعارهای مقام معظم رهبری را نه صرفا در شعار بلکه در عمل جامعه عمل بپوشاند، بسیاری از موارد شعارهای سال حاکی از رشد اقتصادی بوده و وظیفه دولت آینده این است که هم شعارهای سال گذشته و هم سال بعدی را مد نظر قرار دهد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان