ویسکرمی ؛ نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی با اشاره به این که صنعت لرستان پایین تر از 50 درصد فعال است گفت: ظرفیت های خوابیده صنعت باید فعال شود چراکه می توانیم بواسطه صنایع اشتغال بیشتر و بهتری فراهم کنیم.

مهرداد ویسکرمی؛نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به تلاش ارزنده و قابل تقدیر گروه های جهادی و موسسات خیریه در راستای تهیه و توزیع کمک های مومنانه ، اظهار داشت: باتوجه به وجود دو دیدگاه در رابطه با موضوع رسیدگی به فقرا ، کمک های مومنانه نگاه کمک های فوری و اورژانسی برای تسکین موقت زخم های مردم به لحاظ اقتصادی و معیشتی است.

وی افزود: تلاش می کنیم در دراز مدت مردم دستشان به زانوی خودشان باشد و بتوانند زندگیشان را اداره کنند که این مهم با کار و ایجاد اشتغال ایجاد می شود .

ویسکرمی عنوان کرد: به گفته مسئولین و کارشناسان ظرفیت صنعتی لرستان پایین تر از  ۵۰ درصد فعال بوده بنابراین ضرورت دارد ظرفیت های فعال نشده صنعت باید فعال شود چراکه می توانیم بواسطه صنایع اشتغال بیشتر و بهتری فراهم کنیم.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی نسبت به آن چه که می توانستیم انجام دهیم عقب هستیم، درعین حال که تلاش هایی شده است، امید داریم حرکت در زمینه فعالیت های صنعتی و کشاورزی در استانی با این همه ظرفیت و پتانسیل به گونه ای باشد که شاهد افراد نیازمند به بسته های کمک معیشتی نباشیم.

انتهای پیام/

مصاحبه کننده :یاسر بسطامی