طی احکامی از سوی رئیس هیات انجمن های ورزشی استان هیات رئیسه جدید انجمن های ورزشی استان لرستان انتخاب و معرفی شدند.

‍به پزارش خبرافلاک ‍ طی احکامی از سوی رئیس هیات انجمن های ورزشی استان و در راستای تقویت هیات استان دکتر علی جهانی،دکتر کرم یاری و دکترعبدالمجید کشوری عضو هیات رئیسه هیات انجمن های ورزشی استان شدند.با حکم رئیس هیات انجمن های ورزشی استان اعضاء جدید هیات رئیسه هیات انجمن های ورزشی استان معارفه و منصوب شدند.

طی مراسمی با حضور مهدی سلاطی رئیس هیات انجمن های ورزشی استان،سردارحجت نعمتی نایب رئیس آقایان هیات انجمن های ورزشی استان ،تیمور احمدی مشاور و رئیس کمیته برای تونیک هیات استان، داریوش نادمی خزانه دار هیات استان ، محمد نیکو بیرانوند رئیس کمیته امور شهرستانهای هیات استان و علی اسکندری رئیس کمیته بسیج ورزشکاران هیات استان آقایان: دکترعلی جهانی مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان لرستان،دکترکرم یاری مدیرکل محترم سازمان بهزیستی استان و دکترعبدالمجید کشوری مدیرکل اداره زندانهای استان بعنوان اعضاء هیات رئیسه هیات انجمن های ورزشی استان معارفه و منصوب شد.