2000 بسته نوشت افزار بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار خرم آباد توزیع شد.

پویش سراسری اهدا ۱۰ هزار نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان لرستان با توزیع ۲۰۰۰ بسته بین دانش آموزان نیازمند خرم آباد برگزار شد.