رژه اقتدار 140 موتور سوار بسیجی به یاد عملیات «کمان ۹۹» و پرواز ۱۴۰ هواپیمای جنگی که بزرگترین عملیات هوایی در طول تاریخ کشور بوده، برگزارشد.

به گزارش خبرافلاک رژه موتوری اقتدار  با حضور موتور سواران گردان امنیتی سپاه ناحیه خرم آباد، یگان امنیتی امام علی (ع) سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و یگان ویژه ناجا با ۱۴۰ دستگاه موتور به یاد عملیات «کمان ۹۹» و پرواز ۱۴۰ هواپیمای جنگی که بزرگترین عملیات هوایی در طول تاریخ کشور بوده، برگزارشد.