بهرامی، معاون سلامت آموزش و پرورش لرستان گفت: آموزش حضوری در تعداد محدودی از مدارس مناطق قرمز استان انجام می شود و مابقی آموزش در این مناطق غیر حضوری است.

به گزارش خبرافلاک فرید بهرامی در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: با توجه به تصمیم ستاد ملی کرونا، اصل بر حضور دانش آموزان در مدارس است و مدارس موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند.

وی افزود: در همین راستا پروتکلی با کمک دانشگاه علوم پزشکی طراحی شده که بر روی سامانه نظارت مدارس قرار گرفته که هر هفته خود ارزیابی از مدارس صورت می گیرد و در صورت دارا بودن شرایط، مجوز ارائه آموزش های حضوری داده می شود.

معاون سلامت آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: مدارسی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند و یا شرایط لازم را نداشته باشند، آموزشها به صورت غیر حضوری به دانش آموزان ارائه می شود.

وی با اشاره به بازرسی مستمر از مدارس گفت: ۱۸ اکیپ از آموزش و پرورش استان و همچنین اکیپ هایی از دانشگاه علوم پزشکی به صورت مستمر بر همه مدارس استان از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت دارند و در صورت عدم رعایت پروتکل ها، آموزش غیر حضوری می شود.

بهرامی بیان کرد: در حال حاضر هفت شهر استان در وضعیت قرمز و مابقی در وضعیت زرد قرار دارند که آموزش حضوری در مناطق قرمز در تعداد محدودی از مدارس برگزار می شود و هفته گذشته آموزش های حضوری در حدود ۱۵ درصد مدارس مناطق قرمز ارائه شد.

معاون سلامت آموزش و پرورش لرستان عنوان کرد: همه مدارس دایر بوده اما نحوه ارائه آموزش متفاوت است و ضررویست که همه مدارس و دانش آموزان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

انتهای پیام/