در چهار راه 30 متری خرم آباد آب بدون هر گونه ساماندهی رها شده و هدر می رود.

به گزارش خبرافلاک مدت هاست در چهار راه ۳۰ متری خرم آباد آب رها شده و هدر می رود ؛یکی ازمطالبات مردم محل ساماندهی آب رها شده در این منطقه است.

 

گزارشگر :یاسر بسطامی