مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه با توزیع دو هزار بسته کمک معیشتی و با شعار ما ملت امام حسینیم در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرافلاک مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه با توزیع دو هزار بسته کمک معیشتی و با شعار ما ملت امام حسینیم در خرم آباد برگزار شد.

انتهای پیام/