100 بسته غذايي، فرهنگي در قالب طرح عيدانه به كودكان نيازمند خرم آباد اهدا شد.

به گزارش خبرافلاک با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی و گروه جهادی شکوفه های مهربانی بیش از ۱۰۰ بسته غذایی، فرهنگی در قالب طرح عیدانه شامل مواد غذایی گرم و اسباب بازی،شوکولات،بادکنک ، به کودکان نیازمند خرم آباد اهدا شد.