به گزارش خبرافلاک  : رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از جهش در تولید حبوبات استان خبر داد.اسفندیار حسنی‌مقدم گفت: با کشت ارقام اصلاح شده نخود پایه بلند و تغییر فصل کشت نخود از بهار به پاییز و یا کشت انتظاری نخود با متوسط عملکرد ۱۵۰۰ کیلوگرم، جهشی در تولید حبوبات لرستان صورت گرفته است. وی […]

به گزارش خبرافلاک  : رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از جهش در تولید حبوبات استان خبر داد.اسفندیار حسنی‌مقدم گفت: با کشت ارقام اصلاح شده نخود پایه بلند و تغییر فصل کشت نخود از بهار به پاییز و یا کشت انتظاری نخود با متوسط عملکرد ۱۵۰۰ کیلوگرم، جهشی در تولید حبوبات لرستان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری بیش از ۸۶ هزار هکتار از مزارع استان به کشت نخود اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت بیش از ۵۸ هزار تن نخود برداشت شود.

حسنی‌مقدم متوسط برداشت نخود در استان را حدود ۶۵۰ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد و افزود: با کشت نخود پایه بلند با متوسط عملکرد ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار که با کمباین برداشت می‌شود این پتانسیل برای وجود دارد جهشی در تولید حبوبات انجام پذیرد و این برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

  • منبع خبر : ايسنا