به همت مرکز فرهنگی و با هدف احیای پوشش بانوی ایرانی مسلمان بسته هایی تحت عنوان شکوفه های حجاب بین دختران خرم آبادی توزیع شد.

به گزارش خبرافلاک به مناسبت هفته عفاف و حجاب مرکز فرهنگی شکوفه های مهربانی طی یک برنامه و با حضور در پارک کیو خرم آباد بسته های فرهنگی با محوریت حجاب بین دختران توزیع کردند.

بیرانوند؛ مسئول مرکز شکوفه ها ی مهربانی ترویج عفاف و پوشش و صحبت با دختران نوجوان و جوان برای بیان حقایق حجاب را از اهداف این برنامه دانست و اظهار داشت: بسیاری از موارد بدحجابی های بانوان  به دلیل عدم آگاهی و نبود اطلاعات کافی در مورد حجاب و عفاف است که رفع این گونه  بدحجابی ، همت  انقلابی دختران محجبه را می طلبد.

وی افزود: خیلی از  دخترانی که امروز در این طرح همراه ما شدند آشنا کردن هم سن و سالانشان با اصالت و جایگاه زن ایرانی مسلمان را در ذهن داشتند و حقیقتا طی چند روز هم تلاش کردند.

بیرانوند بیان کرد:نیاز است در امر حجاب تمامی موسسه های فرهنگی و متولیان امر و از همه مهم تر تمامی بانوان محجبه بصورت جهادی برای ترویج فرهنگ انسان ساز حجاب وارد عمل شوند.